Władze Wydziału KFZIT

Dziekan 
prof. dr hab. Zygmunt Babiński

ul. M. K. Ogińskiego 16

85-092 Bydgoszcz

tel. 52 32 36 750

e-mail: zygmunt.babinski@gmail.com

Prodziekan ds. Dydaktycznych
dr Mirosława Szark-Eckardt

e-mail: szark@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 752
Dyżur:
piątek, 10:15 - 12:00
W piątek 14.12.2018r., Dyżur Prodziekan ds Dydaktycznych dr M. Szark-Eckardt jest odwołany.


Prodziekan ds. Nauki 
dr Michał Habel
e-mail: hydro.habel@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,