Skład Rady Wydziału

  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • prof. dr hab. Jan Falkowski
  • prof. dr hab. Pavol Bartik
  • prof. dr hab. Mykhalio Grodzynski
  • prof. dr hab. Anatolij Melnyk
  • prof. dr. hab. O. Obodovskyi
  • Dr hab. Krzysztof Buśko, prof. nadzw.
  • Dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw.
  • Dr hab. inż. Wiesław Galor, prof. nadzw.
  • Dr hab. Margarita Ilieva, prof. nadzw.
  • Dr hab. Elena Bendikova prof. nadzw.
  • Dr hab. Marek Napierała, prof. nadzw.
  • Dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw.
  • Dr hab. Elżbieta Szkurłat prof. nazdw.
  • Dr hab. Zbigniew Śnieszko, prof. nadzw.
  • Dr hab. Mariusz Zasada, prof. nadzw.
  • Dr Michał Habel
  • Dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
  • Dr Wiesława Pilewska
  • Dr Mirosława Szark- Eckardt
  • Mgr Marcin Theil
  • Marta Szychowska (turystyka i rekreacja)
  • Adrian Kaczorowski (turystyka i rekreacja)
  • Łukasz Kubisiak (rewitalizacja dróg wodnych)
  • Adrian Kuźniewski (wychowanie fizyczne)
  • Katarzyna Żołądkiewicz (wychowanie fizyczne)
  • Kamil Bajran (zarządzanie kryzysowe)
  • Natalia Wiśniewska (wychowanie fizyczne)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,