Skład Rady Wydziału

Skład Rady Wydziału Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki UKW:

 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • dr Mirosława Szark-Eckardt
 • dr Michał Habel
 • prof. dr hab. Mykhalio Grodzynski
 • prof. dr hab. Anatolij Melnyk
 • prof. dr hab. Oleksander Obodovskyi
 • dr hab. Elena Bendlikova, prof. nadzw.
 • dr hab. Krzysztof Buśko, prof. nadzw.
 • dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw.
 • dr hab. Margarita Ilieva, prof. nadzw.
 • dr hab. Oleksandr Kostukow, prof. nadzw.
 • dr hab. Patrycja Lipińska, prof. nadzw.
 • dr hab. Marek Napierała, prof. nadzw.
 • dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw.
 • dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. nadzw.
 • dr hab. Beata Augustyńska, prof. nadzw.
 • dr hab. Zbigniew Śnieszko, prof. nadzw.
 • dr hab. Mariusz Zasada, prof. nadzw.
 • dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
 • dr Wiesława Pilewska
 • Joanna Kamińska
 • Adrianna Konwinska (turystyka i rekreacja)
 • Adrian Kaczorowski (turystyka i rekreacja)
 • Sławomir Łapczak (rewitalizacja dróg wodnych)
 • Magda Zauer (wychowanie fizyczne)
 • Katarzyna Żołądkiewicz (wychowanie fizyczne)
 • Natalia Wiśniewska (wychowanie fizyczne)
 • Sławomir Bajran (zarządzanie kryzysowe)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,