Skład Komisji

dr M.Więcław - Przewodniczący
dr H. Żukowska
dr M. Szark-Eckardt
dr D. Szatten
dr W. Pilewska
dr A. Gonia
Adrianna Konwinska (turystyka i rekreacja)
Katarzyna Żołądkiewicz (wychowanie fizyczne)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,