Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Wniosek do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki należy złożyć na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. 19.06.2018, 18.09.2018.
Pełną dokumentację* (Wniosek wraz z załącznikami) należy złożyć w wersji drukowanej do sekretariatu Instytutu Kultury Fizycznej oraz przesłać na adres email: kdsetyki@ukw.edu.pl.
*Obie wersje wniosku (elektroniczna oraz drukowana) muszą być tożsame oraz zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,