Wyróżnienie dla Dyrektora Instytutu Geografii dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. nadzw.

  • 15 października 2018
Medal dla prof. Z. Podgórskiego
Medal dla prof. Z. Podgórskiego

Dzięki uprzejmości Oddziału Katowickiego PTG oraz gościnności Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyło się w Sosnowcu 29 września 2018 r., Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Obrady delegatów poprzedziło spotkanie Prezydium Zarządu Głównego oraz zebranie Zarządu Głównego PTG.

Na mocy uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw. - Dyrektor Instytutu Geografii UKW otrzymał Medal za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk geograficznych i w uznaniu zasług dla PTG.

Walne Zgromadzenie PTG i towarzyszący mu Regionalny Zjazd Geografów wpisały się w obchody Roku Geografii Polskiej, Jubileusz 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG, Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego, Jubileusz 45-lecia geografii na Uniwersytecie Śląskim. Hasłem przewodnim wydarzenia było: Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,