Rejs pracownika Instytutu Geografii statkiem Horyzont II

  • 11 września 2018

7 września mgr inż. Sebastian Czapiewski pracownik Instytutu Geografii UKW rozpoczął rejs statkiem Horyzont II do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego zlokalizowanej na Spitsbergenie. Wyjazd badawczy bydgoskiego geografa do stacji polarnej jest efektem współpracy Pani prof. dr hab. Żanety Polkowskiej (Politechnika Gdańska) z dr Danutą Szumińską (UKW) i stanowi kolejny etap tworzenia interdyscyplinarnego zespołu naukowego. W wyjeździe badawczym biorą udział trzy osoby: mgr inż. Klaudia Kosek (Wydział Chemiczny PG), mgr inż. Joanna Potapowicz (Wydział Chemiczny PG) oraz mgr inż. Sebastian Czapiewski (Instytut Geografii UKW). W trakcie tygodniowego pobytu na Spitsbergenie Sebastian Czapiewski wykona dokumentację terenową środowiska geograficznego zlewni rzeki Revelvy. W ramach przygotowań do wyjazdu nasz pracownik ukończył trzy specjalistyczne kursy i uzyskał uprawnienia - patent sternika motorowodnego, patent strzelecki oraz świadectwo kwalifikacji operatorów drona (UAV VLOS).
Trójce Polarników życzymy udanego wyjazdu badawczego i niezapomnianych wrażeń.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,