Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2018 przez studentów i doktorantów

  • 14 sierpnia 2018

Informujemy studentów i doktorantów o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U.2015, poz. 1050).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U.2015, poz. 1051).

Wnioski należy składać w Dziekanacie WKFZiT, ul. Ogińskiego 16, p. 701 do dnia 10 września 2018 roku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,